Tag: Salman Rushdie

Články k tagu

Zabijte rouhače!

„Ve jménu Božím sděluji všem statečným muslimům světa, že autor Satanských veršů, textu sepsaného a vydaného proti islámu, prorokovi islámu a koránu, spolu se všemi vydavateli a nakladateli, kteří vědí o jeho obsahu, jsou odsouzeni k smrti. Volám všechny odvážné muslimy, ať jsou ve světě kdekoli, aby je bez prodlení zabili, aby se už nikdo více neodvážel urážet svatou víru muslimů. Kdokoli při této činnosti zemře, bude z vůle Boží mučedníkem. Kéž je s vámi mír a požehnání Alláhovo. Ruholláh al-Musáví al-Chomejní.“

Magická spirála

Dílo Salmana Rushdieho významně charakterizuje kombinace magického a reálného, kouzelného a racionálního, světa východního a světa západního. Tyto protiklady jako by se dotýkaly základního sdělení jeho tvorby: Západ a Východ se sice mohou jevit jako protiklady, leč mají společného víc, než si zastánci jejich zásadní odlišnosti jsou s to připustit.