Kauza Čapí hnízdo

Andrej Babiš si sám posunul obvinění před volby

Kauza Čapí hnízdo
Andrej Babiš si sám posunul obvinění před volby

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Andrej Babiš se opět položil do důvěrně známé role oběti a žádost policie o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli dotačnímu podvodu na Čapím hnízdě považuje za spiknutí. „Je to poslední zoufalá snaha tradičních politiků a jejich zkorumpovaného systému se mě zbavit a ovlivnit volby, která je jak vystřižená z 50. let,“ řekl bezprostředně po oznámení žádosti pro deník Právo. Pak ještě v různých rozhovorech utrousil, že o snaze ho kriminalizovat ví od dubna, a schválně se to prý rozjelo až před volbami.

Andrej Babiš už neříká, že si odklad do předvolebního času zařídil on sám nebo jeho lidé, kteří jsou spolu s ním z podvodů na Čapím hnízdě podezřelí. V oficiální tiskové zprávě to už 30. června letošního roku říká vrchní pražská žalobkyně Lenka Bradáčová.

Čapí hnízdo vyšetřuje pražská kriminálka pod dozorem městského státního zastupitelství. Začátkem roku si ale Babiš nebo někdo z těch, koho se podvod na Čapím hnízdě dotýká, na městského žalobce Jaroslava Šarocha, který případ dozoruje, stěžoval na Vrchním státním zastupitelství a požádal tam o dohled nad dozorem. Na ten má každý z vyšetřovaných nárok a nadřízené státní zastupitelství (v tomto případě vrchní v Praze, vedené Lenkou Bradáčovou) ho musí na žádost provést.

Lenka Bradáčová zahájila dohled v březnu a 30. června publikovala, jak sama píše ve veřejném zájmu, zprávu o tom, k čemu došla. Za prvé oznamuje, že Babiš nebo jeho blízcí si na práci policie a městského žalobce stěžovali úplně zbytečně. „Námitkám uvedeným v podnětu k výkonu dohledu osobami jednajícími jménem právnické osoby se vztahem k prověřované trestní věci nebylo možno přiznat jakoukoli důvodnost a o tomto závěru je podatel vyrozuměn,“ píše Bradáčová.

Na Andreji Babišovi je fascinující, jak jsou jeho finanční čachry včetně dotačního podvodu na Čapím hnízdě jednoduché a průhledné - ilustrační foto: Jan Zatorsky

Pak upozorňuje, že k práci policie a městského žalobce nemá výhrady. „Dohledový přezkum byl vykonán i nad rámec konkrétních námitek podatele. Policejní orgán Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a dozorový státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze se zabývají možnou trestněprávní odpovědností komplexně a v celé šíři, přičemž v jejich činnosti nebylo zjištěno významné pochybení.“

Je naopak nespokojena s tím, jak se kauza táhne kvůli obstrukcím vyšetřovaných, tedy Andreje Babiše a jeho blízkých. „Je však zároveň nutno konstatovat, že délka dosavadního řízení je jen hraničně akceptovatelná. Jde nepochybně o trestní věc komplikovanou a rozsáhlou, když současně lze zaznamenat procesní neochotu k součinnosti ze stran některých privátních subjektů, která zpomaluje postup řízení.“

Když to přeložíme z právního jazyka Lenky Bradáčové, dá se říct: Babiš a jeho lidé obstruují a protahují vyšetřování. Vrchní pražská žalobkyně pak ještě upozorní, aby proti průtahům ze strany Babiše a spol. žalobce využil všechny právní prostředky. „Dozorovému státnímu zástupci bylo ze strany VSZ v Praze uloženo provedení konkrétních úkolů a zároveň byl upozorněn na povinnost aktivně uplatňovat všechny zákonné procesní instituty, pokud postoj některých subjektů může vést ke zbytečným průtahům v trestním řízení.“  

Pražský žalobce Šaroch nemohl udělat nic proti tomu, co mu jeho nadřízená Lenka Bradáčová nařídila. V rámci dohledu musí podřízený poslouchat nadřízeného bez výhrad. „Jedinou výjimkou, kdy státní zástupce není povinen splnit pokyn v rámci dohledových oprávnění, tedy pokyn ukládaný podle zákona o státním zastupitelství, nikoli podle trestního řádu, je jeho nezákonnost,“ napsala loni v červenci v odborném článku pro Právní prostor na téma „Dozor a dohled ve státním zastupitelství není totéž“.

Bradáčová jasně dokazuje, že Andrej Babiš nebo jemu blízcí v kauze Čapí hnízdo zbytečně obstruovali. Už jen tím, že zbytečně požádali o její dohled nad dozorem, zdrželi vyšetřování případu minimálně tři měsíce. To je doba, po niž Bradáčová vykonávala dohled. Nebýt tohoto průtahu (nemluvě o dalších, na něž vrchní žalobkyně upozorňuje), mohli policisté skutečně požádat o vydávání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání někdy na přelomu dubna a května. S dostatečným časovým předstihem před volbami. Andrej Babiš to moc dobře ví.

Bradáčová měla také možnost dát svému podřízenému Šarochovi v rámci dohledu pokyn, aby nepokračoval směrem k obvinění a případ naopak odložil. Neudělala to. O to podivuhodnější byly páteční tance Unie státních zástupců, snažící se pod velmi průhlednými záminkami od žádosti o vydání distancovat. Sama Bradáčová je mozkem Unie.

Andrej Babiš byl nejspíš přesvědčen, že obstrukcemi odsune případné zahájení trestního stíhání do času po volbách. Nejspíš ve víře, že v té době už bude mít pod kontrolou všechna klíčová místa a nikdo si ho obvinit a obžalovat nedovolí.

Na Andreji Babišovi je fascinující, jak jsou jeho finanční čachry včetně dotačního podvodu na Čapím hnízdě jednoduché a průhledné. Nejspíš vedené přesvědčením, že ani u těch podvodů není potřeba se namáhat s nějakou sofistikovaností, protože mu vždycky všechno projde.