nová legislativa

Nový trestný čin má řešit působení v cizím ozbrojeném konfliktu, vyplní mezeru v legislativě

nová legislativa
Nový trestný čin má řešit působení v cizím ozbrojeném konfliktu, vyplní mezeru v legislativě

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Zapojení do činnosti nestátní ozbrojené skupiny, která se zaměřuje na působení v ozbrojeném konfliktu na území cizího státu, by nově mělo být samostatným trestným činem. Pachateli za něj má hrozit až pětileté vězení. Počítá s tím návrh ministerstva spravedlnosti, který příští týden projedná vláda. Novela trestního zákoníku jde na jednání kabinetu bez rozporu, a lze tak očekávat její schválení.

"Určité formy členství v nestátních ozbrojených skupinách zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu lze vnímat jako významnou bezpečnostní hrozbu, kterou však dle současné úpravy není možné či je velmi komplikované trestněprávně postihnout," uvedlo k návrhu ministerstvo.

Úřad zmínil to, že lidé působící ve zmíněných uskupeních si osvojí řadu vojenských praktik, přičemž existuje riziko, že je využijí i po návratu do ČR. Mohou mít rovněž sklon k zakládání radikálních či extremistických skupin nebo ke snaze získat své následovníky v boji.

Český trestní zákoník zná trestný čin služby v cizích ozbrojených silách. Ten se však týká pouze českých občanů a navíc jej nelze aplikovat na působení v nestátních skupinách, tedy například v povstaleckých silách. Stejně tak jej není možné použít na působení u útvarů, které se sice za stát označují, ale nejsou jím - třeba v případě Islámského státu.

Trestný čin účasti na teroristické skupině lze zase použít jen tehdy, jestliže se prokáže teroristický charakter uskupení - tedy zejména to, že je zaměřená na páchání teroristických trestných činů. "To může v určitých případech narážet na obtíže, zvláště za situace, kdy se aktivity takové skupiny budou odehrávat daleko od území České republiky v místě ozbrojených konfliktů," podotklo ministerstvo.

Další trestné činy jako spolupráce s nepřítelem nebo válečná zrada jsou zase podmíněné vyhlášením válečného stavu nebo stavu ohrožení státu ze strany ČR.

Nový trestný čin nazvaný "účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu" nebude vyžadovat, aby byl pachatel formálně členem takového uskupení. Bude postačovat i jeho faktické včlenění - například i tím způsobem, že do daného státu odcestuje s úmyslem zapojit se do bojové činnosti skupiny.

,

26. října 2019