EET

Paradox? Porušení zákona o EET nepřináší státu „žádnou majetkovou škodu“

EET
Paradox? Porušení zákona o EET nepřináší státu „žádnou majetkovou škodu“

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Kvůli elektronické evidenci tržeb se uskutečnilo 160 tisíc kontrol, berňák uložil tisíce pokut za porušení zákona a za sankce zaplatili podnikatelé dohromady desítky milionů. Přesto nebyla porušením zákona o EET státu způsobena žádná majetková škoda. Uvedlo to Generální ředitelství cel v odpovědi na žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou podaly Podnikatelské odbory. Aniž by měl přestupek materiální hodnotu či základ, jsou občané trestáni, reagoval předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

„Žádná majetková škoda České republice spáchaná přestupky podnikatelů dle zákona o elektronické evidenci tržeb nebyla způsobena,“ odpovědělo Podnikatelským odborům Generální ředitelství cel, které také kontroly EET provádí. Podnikatelské odbory jsou dlouhodobými kritiky EET, kterou požadují  zrušit.

Generální ředitelství cel absenci „majetkové škody“ vysvětluje tím, že cílem EET je získat informace, které zabezpečí lepší správu daní. „Hlavním cílem EET je prostřednictvím jednotlivých elektronicky zaznamenaných tržeb podnikatelů získat informace, které zabezpečí lepší správu daní. Tedy řádné plnění daňové povinnosti, zamezení daňovým únikům. Přestupky podnikatelů v oblasti elektronické evidence tržeb jsou přestupky ohrožujícími chráněné zájmy, nikoli poruchové, které vyžadují způsobení škody na majetku ČR,“ uvedlo ředitelství.

Aniž by měl přestupek materiální hodnotu či základ, jsou občané trestáni, okomentoval odpověď celníků předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek. Odpověď označil za očekávanou. „Všichni víme, že nevyvěšením oznámení o EET nebo nevydáním účtenky, které je trestáno, žádná majetková újma státu nenastává. Naopak krácení tržeb či neodevzdávání daně státu porušením zákona o EET prokázáno vůbec není,“ řekl deníku Echo24 Bábek.

„Ceníme si, že Generální ředitelství cel odpovědělo napřímo,“ dodal Bábek v kontextu toho, že naopak Finanční správa na stejný dotaz Podnikatelských odborů neodpověděla. Generální finanční ředitelství (GFŘ) to odůvodnilo tím, že takovými informacemi nedisponuje.

160 tisíc kontrol kvůli EET

Od spuštění EET v roce 2016 provedla Finanční správa 154 945 kontrol. Z toho 88 701 u fyzických osob (celkově je jich v systému EET evidováno 124 006) a 66 244 u právnických osob (celkově evidováno je 80 407).

Chybovost kontrolovaných živnostníků a firem je zhruba třetinová. „Porušení zákona o evidenci tržeb bylo zjištěno ve 33,7 procent případů u fyzických osob a u 28,3 procent případů u právnických osob. Sankce byla udělena u 26,6 procent fyzických osob a u 20,9 procent případů u právnických osob,“ uvedla pro Echo24 za GFŘ Klára Křehková. Další kontroly dodržování EET provádí celníci. V roce 2018 jich bylo 11 080, počet porušení zákona byl 1916, tedy 17,29 procent.

Nejčastěji jsou případy porušení povinností řešeny domluvou, říká Finanční správa. „Poplatník tedy není trestán, je s ním projednán způsob provedení nápravy. Trestána jsou závažnější pochybení, a to nejčastěji formou uložení pokuty. V některých případech postačí uložení trestu formou napomenutí,“ uvedl mluvčí GFŘ Petr Habáň.

Mírné řešení pochybení v podobě napomenutí se ale využívá minimálně. „V situacích, kdy správní orgán přistoupil k uložení trestu, bylo rozhodnuto o uložení sankce formou napomenutí v 1,6 procentech případů u fyzických osob a v 1,8 procentech případů u právnických osob,“ dodal Habáň.

Podle daňového poradce Tomáše Hajduška nemůže být kontrolní činnost sama o sobě považována za nesprávnou. „Naopak zákon jí předpokládá. Pozornost je třeba zaměřit na následné trestání. Nakolik je třeba v případě bagatelních porušení povinností používán institut napomenutí. Primárním smyslem kontroly je totiž zajistit dodržování zákona, nikoliv využít každého pochybení k nepřiměřeným pokutám. Lze tedy určitě kvitovat, že Finanční správa využívá i trestu napomenutím,“ uvedl pro Echo24 Hajdušek. „Je otázkou, zda vzhledem k tomu, že celý systém je teprve na začátku a všichni se ho učí, není případů, řešených pouze napomenutím, málo,“ dodal daňový poradce.