ZMĚNY V BRITÁNII

Británie musí měnit peníze, pasy i schránky. 2400 právníků změní i svůj titul

ZMĚNY V BRITÁNII
Británie musí měnit peníze, pasy i schránky. 2400 právníků změní i svůj titul

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Po úmrtí britské královny Alžběty II., která své zemi vládla rekordních 70 let, se bude muset v Británii hodně věcí změnit – od bankovek přes poštovní schránky až po státní hymnu. Některé změny se uskuteční ihned, jiné potrvají roky. Smrt panovnice představuje pro Brity tíživý, ale i převratný moment. Podle britských médií dosáhnou náklady na pohřeb a následnou korunovaci odhadem šesti miliard liber. Ale to bude zlomek peněz, které bude muset země vynaložit na rozličné další změny. Portréty zesnulé se nacházejí na poštovních známkách, na bankovkách, její iniciály zdobí poštovní schránky, uniformy a vládní znaky po celé Británii. Změnit je bude obrovský úkol, který potrvá nejméně několik let, možná i desetiletí.

Královský znak

Každý panovník používá svůj královský znak, který zahrnuje jeho jméno a titul. Tyto znaky se obvykle nacházejí na vládních budovách, na uniformách či státních dokumentech a na dalších předmětech spojených s monarchií. Nyní, po smrti panovnice, by se znak ER podle britských médií měl změnit na CR. První písmeno odkazuje ke jménu panovníka, druhé, které by mělo zůstat nezměněno, vyjadřuje slovo Rex či Regina (král či královna). Ale nový královský znak ještě nebyl oficiálně potvrzen.

Poštovní schránky

Na poštovních schránkách se v současnosti nachází nápis ERII, což je zkratka pro Elizabeth Regina II. To by se nyní mělo změnit na CRIII. Na schránkách se vždy nachází znak panovníka, který vládne v okamžiku jejich výroby.

V současnosti se v Británii nachází víc jak 100.000 těchto schránek a nahradit je všechny potrvá dlouhý čas. Podle britského Poštovního muzea se změna uskuteční pouze formou dodání nových poštovních schránek, ty staré se měnit nebudou.

Peníze

Podle prohlášení britského mincovního experta budou dodány do oběhu nové bankovky a mince s novým portrétem krále Charlese III. Mince a bankovky s královnou Alžbětou II. se budou dál vydávat po zbytek letošního roku nebo možná i déle, teprve časem dojde na měnu s novým portrétem. Mnoho mincí a možná i bankovek s portrétem panovnice zůstane v oběhu ještě léta.

Banky a poštovní úřady budou vydávat nové bankovky a mince a stahovat z oběhu ty staré, což veřejnosti usnadní proces výměny.

Podle britských médií je obvyklou tradicí od dob krále Karla II. (1630-1685), že monarchové, vyobrazení na mincích, hledí vždy opačným směrem, než hleděl jejich předchůdce.

Poštovní známky

Královská pošta bude muset vydat nové série známek s profilem krále Charlese III., které nahradí profil jeho matky.

Při poslední změně panovníka v roce 1952 byla vydána první série známek pod názvem Kolekce Wildingové. Obsahovala portréty mladé královny Alžběty II. od oficiální královské fotografky Dorothy Wildingové, které byly pořízeny pouhé dva týdny po smrti krále Jiřího VI. Tyto známky se používaly až do roku 1971.

Uniformy

Královnin znak se nachází na mnoha uniformách ve Velké Británii, včetně policejních a armádních. Tyto uniformy se budou postupně nahrazovat novými, s novým královským znakem nového panovníka.

Státní hymna

S nástupem krále Charlese III. na trůn se bude muset v národní hymně změnit formulace „Bože ochraňuj královnu“ na „Bože ochraňuj krále.“ Tato verze se používala naposledy za panování Alžbětina otce, krále Jiřího VI. (1895-1952).

Pasy

V nápisu na britských pasech, který obsahuje oznámení ministra Jejího Veličenstva, by se mělo změnit přídavné jméno na formulaci Jeho Veličenstva. Očekává se, že se tak stane na všech nově vydávaných pasech. Všechny dosud vydané cestovní doklady zůstanou beze změny a úřady nebudou nutit občany k jejich výměně, která se uskuteční až po vypršení jejich platnosti. Podobně jako u měny potrvá nahrazení starých pasů novými řadu let.

Tituly

Po královnině smrti si bude muset změnit své oficiální tituly přes 2400 zaměstnanců v Británii. Jedná se o přední právní experty, kteří v současnosti nesou titul „Právní zástupce Jejího Veličenstva“.