Otevřený dopis na Hrad

„Přeříznuté aktivistky.“ Zeman vybízí k sexuálnímu násilí, píše feminista

Otevřený dopis na Hrad
„Přeříznuté aktivistky.“ Zeman vybízí k sexuálnímu násilí, píše feminista

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Zemanův únorový bonmot o „přeříznutých aktivistkách“ pobouřila nejen některé poslance, ale i publicistu a feministu Miroslava Vodrážku, který prezidentovi poslal otevřený dopis. V něm označil Zemana za autoritáře, který podporuje násilí, neváží si žen a vybízí k jejich sexuálnímu ponížení.

„Ale tehdy za vlády Martina Bursíka, přítele kůrovce, jak se sám označil, se k těmto třem ztepilým smrkům připoutaly tři neméně ztepilé dívky z hnutí Duha, a když tam přišli dřevorubci, tyto dívky bránily dřevorubcům v pokácení těchto stromů. A místo toho, aby je tito dřevorubci přeřízli – pardon, mám tím samozřejmě na mysli ty stromy, já nechápu, proč se smějete – tak odešli,“ řekl Zeman v Poslanecké sněmovně, kde probíhalo hlasování o pravidlech pro národní parky.

Jeho dvojsmyslný bonmot vyvolal smích i pohoršení. Někteří poslanci odešli ze sálu se slovy, že mají něco důležitějšího na práci, zatímco jiní jasně deklarovali, že jim prezidentův vtip přišel nemístný. Stejného názoru je i český publicista a feminista Miroslav Vodrážka, který Zemanovi poslal kritický otevřený dopis.

V něm tvrdí, že prezident svým vtipem o aktivistkách znevážil nejen ženy, ale i deklaraci Valného shromáždění OSN o zastrašování a vyhrožování sexuálním násilím, stejně tak i průzkumy českých organizací o počtu znásilnění v Česku.

„V Poslanecké sněmovně jste totiž propagoval hned dvojí druh násilí vůči ženám – fyzické a symbolické. Nejdříve jste kritizoval skutečnost, že dřevorubci namísto toho, aby pokáceli stromy i s demonstrujícími připoutanými ženami, raději odešli. Symbolické sexualizované násilí proti protestujícím ženám jste propagoval, když jste prohlásil, že dřevorubci je měli ‚přeříznout‘. I tento ‚legitimní‘ prezidentský projev patří do učebnic násilnického autoritářského režimu,“ píše Vodrážka v dopise.

Zmínky v kritickém dopise se dočkal i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. „Když Váš tiskový mluvčí na adresu poslanců a poslankyň, kteří na protest proti Vaší propagaci symbolického a fyzického násilí odešli ze sněmovny, napsal, že ‚zmínění poslanci evidentně nemají smysl pro humor‘, nevědomky tím demaskoval Vaši pochybnou snahu o jazykovou nevinnost, když jste v Poslanecké sněmovně simuloval údiv nad tím, čemu se poslanci a poslankyně smějí,“ pokračuje filozof dál ve svém textu.

Nemístné vtipy měl už před čtyřmi lety

Vodrážka připomíná, že to není ani zdaleka poprvé, co Zeman svými vtipy dehonestuje ženy. Jako příklad uvádí předvolební televizní debatu z roku 2013 s Karlem Schwarzenbergem, kde pronesl podobný výrok propagující znásilnění.

„Víte, jaký byl rozdíl mezi knížaty a mezi zemany? Knížata měla právo první noci, a díky tomu zdegenerovala, protože své nevolnice nemuseli znásilňovat, nemuseli tedy vydávat energii na toto znásilňování. Zatímco my zemani jsme si svého práva, nejenom v sexuální oblasti, vždycky toto právo museli těžce vybojovat, a proto jsme nezdegenerovali,“ řekl tehdy Zeman v televizi.

Vodrážka v závěru dopisu tvrdí, že se Zeman neztotožňuje se západní kulturou s manýry decivilizačních vladařů. „Bez ohledu na to, zda budete, nebo nebudete znovu kandidovat, je zřejmé, že nechcete být součástí civilizované západní kultury, která vyvažuje regulátory chování ve prospěch sebekontroly,“ uzavírá publicista svůj dopis.

, vt

3. března 2017