důchodová reforma

Zvýšit odvody živnostníkům? Pro některé to bude likvidační, zastává se jich komora

důchodová reforma
Zvýšit odvody živnostníkům? Pro některé to bude likvidační, zastává se jich komora

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Hospodářská komora nesouhlasí s plánem zvýšit odvody na penze živnostníkům, o kterém debatovala důchodová komise. Podle komory by zvýšení dopadlo tvrdě hlavně na drobné podnikatele s nejnižšími příjmy. Odbory naopak dlouhodobě uvádějí, že zaměstnanci platí do důchodového systému víc a podmínky by se měly srovnat. Ministerstvo práce před několika lety začalo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) upozorňovat na to, že za minimální odvody budou mít velmi nízký důchod.

Sazba odvodů pro OSVČ činí 28 procent. Odváděná částka se vypočítá ze základu, který odpovídá polovině rozdílu příjmů a výdajů, tedy polovině zisku. Komise dnes debatovala o tom, že by to mohlo být ze 75 procent. Minimální základ pro výpočet pojistného by se současně mohl zvednout z 25 na 40 procent průměrné mzdy, upřesnila komora.

„To jinými slovy znamená zvýšení daní. Sociální pojištění je v podstatě daň jako kterákoli jiná. Ačkoliv si živnostníci uvědomují nezbytnost důchodové reformy, pro OSVČ s nízkými příjmy by toto zvýšení odvodu bylo likvidační,“ uvedla před nedávnem viceprezidentka komory Irena Bartoňová Pálková.

Komora varuje, že by ubylo živnostníků i pracovních míst, která vytvářejí. Podle ní by to mohlo přispět ke zpomalení ekonomiky. Stanovení odvodů OSVČ z poloviny zisku bylo „výsledkem intenzivních politických a odborných diskusí“, uvedli zástupci komory.

Odbory naopak dlouhodobě uvádějí, že zaměstnanci platí víc než živnostníci. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako největší odborová centrála v zemi opakovaně zmínila potřebu zatížení zaměstnanců a OSVČ „zrovnoprávnit“ a pravidla srovnat.

Zástupci podnikatelů namítají, že živnostníci mají vyšší rizika a výdaje na podnikání a jejich situace je nejistá. Předák ČMKOS Josef Středula už dřív řekl, že si živnostníci podporu určitě zaslouží, měla by být ale cílená a systémová a měla by zahrnovat třeba zrychlené odpisy či příspěvky na vytváření míst.

Živnostníci mají při nástupu do penze o 13 procent nižší důchod než zaměstnanci

Podle studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR mají živnostníci při nástupu do penze v průměru o 13 procent nižší důchod než zaměstnanci. Důvodem je právě nižší odvedené pojistné. Rozdíl by byl ale ještě vyšší, pokud by se peníze z důchodového systému solidárně nepřerozdělovaly, spočítali výzkumníci. Podle dřívějších údajů ministerstva práce roční odvody průměrného zaměstnance na penzi v roce 2014 dosahovaly 76 116 korun. OSVČ v průměru za rok odvedla 32 184 korun.

Ministerstvo před několika lety začalo rozesílat živnostníkům dopisy s informací, že by kvůli nízkým odvodům mohli mít také velmi nízké penze, takže by měli zvážit placení vyšších než stanovených minimálních částek.

Minimální důchod nyní činí 4260 korun. Podle navrhované reformy by to mohlo být nově 30 procent průměrné mzdy. Ministerstvo uvádí částku 10 500 korun. Penzistům, kteří tolik nepobírají, by se tato částka dorovnávala. Opoziční politici uvedli, že nesouhlasí s tím, aby minimální penzi ostatním dopláceli právě OSVČ z plánovaných zvýšených odvodů. Podle některých expertů by ale i řada živnostníků díky minimálnímu důchodu dostala vyšší penzi, než jakou by podle odvodů měla.

Sbližování důchodových odvodů živnostníků a zaměstnanců doporučila už v minulém volebním období tehdejší důchodová komise. Otázka na pojistné OSVČ se objevila i v dotazníku, který dostali před rokem na svém prvním jednání členové nynější komise pro spravedlivé důchody. Pro postupné zvyšování odvodů OSVČ byly víc než tři pětiny odpovídajících. Souhlasili s tím, že minimální pojistné by se živnostníkům mělo zvednout tak, aby po 40 letech jeho placení dosáhli aspoň na 80 procent průměrné penze.

 

,

28. února 2020