české lesy

Kůrovcová kalamita je již nezastavitelná. Do roku 2021 přijdeme o půlku původních smrků

české lesy
Kůrovcová kalamita je již nezastavitelná. Do roku 2021 přijdeme o půlku původních smrků

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Českou krajinu čeká v příštích několika letech dokonání její zásadní proměny. Z původních smrkových lesů zbude po příštím roce méně než polovina, jak říká studie Czech Forest. Výzkumníci upozorňují, že rozvoj kalamity již nelze zastavit. Že je situace opravdu vážná, ukazuje i symbolická skutečnost, že kůrovec napadl již také smrky v Riegrových sadech, tedy přímo v centru hlavního města Prahy.

V českých lesích kůrovec podle dosavadních odhadů napadl jenom vloni smrky v rozsahu mezi 25 až 30 miliony metrů krychlových.

V letošním roce pak podle odhadu think tanku Czech forest kůrovec v ČR napadne až 60 milionů kubických metrů dříví, v příštím roce se pak objem poškozeného dříví může zdvojnásobit až na 120 milionů metrů krychlových. V dalších letech se kvůli tomu, že v poškozeném území zbude už méně než polovina původních smrkových porostů, počty napadených stromů sníží. Tento vývoj podmiňuje tím, že bude pokračovat vývoj kůrovcové kalamity tak, jak se dělo v posledních pěti letech.

Za rozvojem kalamity může z velké části sucho, které si přitom podle nejnovějších prognóz bude v příštím roce ještě zhoršovat. „Sucho je komplexní problém české krajiny, kdy způsob zemědělského hospodaření ovlivňuje i lesy (vzdušná vlhkost), deficit téměř ročního úhrnu srážek přetrvává. Rozvoj kůrovcové kalamity již zastavit nelze aktuálně dostupnými nástroji zcela zastavit, je možné jej brzdit, ale ne na celém území. Ohrožena je prakticky veškerá zásoba smrku. Nelze očekávat skokový nárůst kapacit pro těžbu a asanaci,“ píše se ve studii.

Na tom se shodují i ostatní odborníci. „Reálně jsou rozvojem kůrovcové kalamity ohroženy všechny porosty se zastoupení smrku (cca 450 milionů m3 v hodnotě cca 600 miliard korun). Prognózovat, zda se kalamitu podaří zpomalit nebo jak její rozvoj ovlivní počasí, není úplně možné. Vzhledem k ekonomickým problémům vlastníků lesů je bohužel reálné očekávat, že riziko zrychlení šíření kalamity spíše poroste, protože mnoho z nich již nemá prostředky na těžbu a asanaci kůrovcového dříví,“ uvedl již dříve pro Echo24 Jan Příhoda, šéfredaktor časopisu Lesnická práce..

Že je prognóza špatná i pro letošní rok, potvrzuje také ministerstvo zemědělství. „Prognóza bohužel není příznivá, lze očekávat další rozšíření území zasaženého kalamitou a pravděpodobně i množství kůrovci napadeného dřeva. Stromy, které byly v uplynulých suchých sezonách zasaženy klimatickými extrémy, mají poškozené kořeny, jsou tak i nadále oslabené a atraktivní pro kůrovce. Ke stabilizaci nebo zlepšení situace může dojít pouze za předpokladu mimořádně příznivých klimatických podmínek – ve zkratce chladnější a srážkově bohatý rok,“ vysvětlil již dříve pro Echo24 mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Vojtěch Šeliga

23. února 2020