REPORTÁŽ ČT

Reportáž ČT o stejnopohlavních sňatcích byla nevyvážená, rozhodla velká rada

REPORTÁŽ ČT
Reportáž ČT o stejnopohlavních sňatcích byla nevyvážená, rozhodla velká rada

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

České televizi dorazila výtka od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která rozhodla, že ČT přistoupila neobjektivně k reportáži o manželství stejnopohlavních párů. Na příspěvek si stěžovala Aliance pro rodinu, uvedl server Lupa.cz, který o záležitosti informoval. Rada tak televizi zašle upozornění na porušení zákona.

Reportáž pochází ze 14. března 2021. „Při popisu tématu z redakční pozice byl použit termín ‚manželství pro všechny‘, což je výraz nastolený v diskurzu iniciativou ‚Jsme fér‘, která se ve sporu aktivně angažuje na jedné názorové straně a jde tedy o termín emočně záměrně přednastavený z pozice jedné názorové strany, jeho použití je v rozporu s potřebou nezaujatého věcného popisu problému, neboť již automaticky pocitově navádí diváka k přijetí jednoho a odmítnutí druhého názoru,“ uvedla takzvaná velká mediální rada.

Ta také veřejnoprávnímu médiu vytkla nerovnoměrné zastoupení obou stran, protože se v reportáži dostalo prostoru především petici na podporu stejnopohlavních manželství, a nikoliv té konkurenční za manželství coby výhradně svazku muže a ženy. Prostor také dostal Czeslaw Walek z iniciativy Jsme fér a další dva gayové, nicméně zastáncům oponentního názoru „nebyl poskytnut odpovídající prostor“. RRTV rovněž televizi kritizovala za to, že všechny předkladatele návrhu, aby se definice manželství jako svazku muže a ženy objevila v Listině základních práv a svobod, prezentovala jako poslance lidovců.

„Takovýmto zpracováním reportáže se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění,“ uvedla rada.

 

, jhr

27. prosince 2021