Galerie

Magická derivace současnosti

Galerie
Magická derivace současnosti

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Jedním ze způsobů vypořádávání se s nepřijatelnou či nesrozumitelnou realitou ve společnosti je kromě hledání východisek i humorný nadhled. Jedním z autorů, kteří břitkou společenskou kritiku nebo její tendence vystihují ve výtvarném umění, je Jiří Černický, umělec, jehož dílo se klene od videoartu přes fotografie, interaktivní objekty, asambláže, performance až po obrazy, kresby a karikatury. Nezřídka se zabývá kulturní antropologií, vědeckým materialismem, utopickými vizemi, politikou, konzumním životem i tabuizovanými tématy, jako je rasismus, terorismus, různé druhy náboženství a extrémního fanatismu či okultismu, vzájemně je propojuje a často vypointovává ironickým humorem. Až se občas ptáme, jestli se díváme na skutečnost, nebo umělcovu fantazii.

Stopy ve vnímání okolního světa na Jiřím Černickém zanechalo mj. toxické prostředí periferie – mezi skládkou a chemičkami v panelákovém předměstí Ústí nad Labem 70.–80. let minulého století, tříměsíční předrevoluční studijní pobyt v Sovětském svazu, tříletá brigáda v hnědouhelných dolech nebo cestování šestnácti zeměmi Afriky.

Už tituly jeho materiálově i obsahově pestrých a vynalézavých děl naznačují obsah: První sériově vyráběná schizofrenie, Pluh na rytí držkou v zemi, Bin Ladinova lampa, Pomník obětem ruské mafie, Anatomie sněhuláka, Děvka svobody atp. Populární v jeho tvorbě jsou například vyšívané Jehelníčky z konce 90. let, tzv. „korunovační klenoty“ z téže doby s názvem Heroin Crystal, podle nichž je nazvána aktuální výstava generačního umění v domě U Kamenného zvonu (sestava feťáckého náčiní broušeného z křišťálu), reprodukce ikon historie umění v halucinogenních barvách (například Munchův Křik, Monetovy Lekníny), cyklus Mini-max, který fascinuje různorodou skladbou materiálů a barev, slisovaných pod bílou horní vrstvou a viditelných pouze ze stran objektu, a mnohá a mnohá další díla.

Jeho tvorba se snaží o pozitivní rozkládání naší mysli a stereotypního uvažování, vymanění se z klišé a pokouší se vynalézavě odtabuizovávat potlačovaná společenská témata. A jak sám autor říká, jde mu o magickou derivaci dnešní doby.

Blanka Čermáková