MLADÍ MUSLIMOVÉ V NĚMECKU

Budoucnost Německa. „Pravidla Koránu jsou pro mě důležitější než zákony.“ Co si mladí muslimové myslí o SRN

MLADÍ MUSLIMOVÉ V NĚMECKU
Budoucnost Německa. „Pravidla Koránu jsou pro mě důležitější než zákony.“ Co si mladí muslimové myslí o SRN

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Kriminologický výzkumný ústav Dolního Saska (KFN) zjišťoval, co si mladí muslimové žijící v Sasku myslí o Německu. Ve studii se ptal na vztah k zákonům, teokracii a násilí. Podle sociologa Carla Philippa Schrödera z KFN výsledky dávají důvod k obavám, informoval v sobotu deník Bild.

Kriminologický výzkumný ústav Dolního Saska (KFN) již popáté provedl reprezentativní terénní studii o kriminalitě mládeže. V rámci této studie bylo 8539 žáků (průměrný věk 15 let), z toho přibližně 300 muslimů, devátých tříd v této severoněmecké spolkové zemi dotazováno na páchání kriminality a viktimizaci v souvislosti s majetkovými a násilnými trestnými činy. 50,4 % dotázaných tvořili muži, 48 % ženy a 1,6 % žáků uvedlo "různé" pohlaví.

Některé odpovědi dotazovaných muslimských žáků jsou podle deníku znepokojivé. Například přibližně dvě třetiny - přesněji 67,8 % - zúčastněných muslimů zdůraznilo větu: "Pravidla Koránu jsou pro mě důležitější než zákony v Německu." Necelá polovina (45,8 %) se domnívá, že islámská teokracie je nejlepší formou vlády a více než polovina (51,5 %) dotázaných muslimských studentů zastává názor, že pouze islám je schopen "vyřešit problémy naší doby".

Část respondentů, konkrétně 35,3 %, uvedla, že "chápe násilí páchané proti lidem, kteří urážejí Alláha nebo proroka Mohameda". 21,2 % pak uvedlo, že "ohrožení islámu ze strany západního světa ospravedlňuje muslimy bránit se násilím".

"Údaje z nejnovějšího průzkumu v Dolním Sasku dávají důvod k obavám a ukazují, jak důležitá je politická výchova ve školách," řekl Carl Philipp Schröder z KFN listu Hannoversche Allgemeine Zeitung.

vra