PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Desetitisíce dětí se brzy dozví výsledky přijímaček. Reagovat budou muset rychle

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Desetitisíce dětí se brzy dozví výsledky přijímaček. Reagovat budou muset rychle

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Přihlásit se můžete zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete .

Echo Prime

Obsah dostupný jen pro předplatitele.
Předplatné můžete objednat zde.

Pokud nemáte předplatné, nebo vám vypršelo, objednat si ho můžete zde.

Echo Prime

Desetitisíce dětí se mají dozvědět výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Ředitelé je mají plošně zveřejnit ve středu 15. května. V tu dobu se také ukáže, jak funguje zásadní prvek nových digitálních přijímacích zkoušek, který se v jejich průběhu ještě stále vyvíjel. Děti má algoritmus roztřídit na základě výsledků i prioritních přihlášek. V případě neúspěchu pak bude třeba postupovat poměrně rychle, mezi zveřejněním volných míst pro druhá kola a termínem na podání přihlášek bude jen pár dní.

Zásadní datum pro uchazeče bude 15. květen, kdy se dozví výsledky prvního kola přijímacího řízení. Systém jim podle dosažených výsledků oznámí přijetí či nepřijetí na jednu až ze tří škol podle určené priority. V případě neúspěchu přichází vzápětí na řadu druhé kolo. Informace o všech vypsaných druhých kolech a volných kapacitách se mají objevit na webu systému DiPSy 20. května. Pokud dítě v prvním kole na některé ze škol uspělo, ale chce využít možnosti ve druhém kole, musí se přijetí v prvním kole vzdát a podat znovu přihlášky do druhého kola.

Ty je třeba podat do 24. května. V druhém kole musí školy zohlednit i výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola. Opět zde platí, že je možné podat až tři přihlášky na maturitní i nematuritní obory, případně i dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. V případě neúspěchu či odmítnutí přijetí v druhém kole pak přichází na řadu změna.

V třetích či dalších kolech, které školy mohou vypsat, už se jede podle „starých“ pravidel. „Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na sedmý den od vydání rozhodnutí v kole předchozím. Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy,“ uvádí Cermat s tím, že počet přihlášek není omezen a prioritizace už v pozdějších kolech nehraje roli.

Letos se k jednotné přijímací zkoušce na střední školy podle organizace Cermat přihlásilo více než 121 000 uchazečů, zhruba o 5000 víc než loni. Podle posledních dat, které zveřejnilo ministerstvo školství, se na střední školy včetně těch s výučním listem i bez něj letos hlásí do všech forem studia asi 157 000 dětí, z toho do denní formy studia téměř 152 000. Maturitní obory včetně oborů s talentovou zkouškou jsou první volbou více než 123 400 uchazečů, z toho v denní formě studia asi 119 500.

Pokud bylo první volbou uchazeče čtyřleté gymnázium, dal si podle ministerstva i své další přihlášky nejčastěji na gymnázia, a to v 53 procentech. Ve 31 procentech si tito uchazeči dávali své další přihlášky na ostatní maturitní obory a v 15 procentech na lycea. Uchazeč, který nejvíce chtěl na lyceum, si své další přihlášky dával nejčastěji na ostatní maturitní obory, a to v 63 procentech, dále pak znovu na lycea v 17 procentech případů a zhruba ve stejné míře na čtyřletá gymnázia.

Nabídku míst na středních školách ve všech formách studia tvoří maturitní obory asi z 67 procent, zbytek jsou obory nematuritní a konzervatoře. Maturitní obory jsou přitom první volbou téměř 80 procent všech uchazečů o střední školy. Kapacita středních škol pro následující školní rok je podle ministerstva v souhrnu o asi 5400 míst vyšší než loni. V denním studiu je podle ministerstva kapacita vyšší o zhruba 3700 míst.

Umístit by se mělo podle predikce v prvním kole celorepublikově asi 90 procent dětí, které se uchází o čtyřleté obory, v Praze by to mělo být asi 80 procent, uvedl dříve ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Aby se mohli uchazeči hlásit na maturitní obory v druhém kole, museli konat jednotnou přijímací zkoušku v kole prvním.

zdb